Texas: Corpus Christi

Texas: Frisco

Texas: Dallas- Southlake

Texas: San Antonio – Legacy Shopping Center

Texas: Georgetown – Wolf Crossing

Texas: Houston- Westchase

Texas: Denton

Texas: Dallas – Pavillion West

Texas: Houston – Baybrook Mall

Texas: Houston – Champions Willowbrook